Second Lok Sabha
Party Wise Details
Independent
Sl. No. Name of Member Constituent & State
1 Aney,Dr. Madhav Shrihari Nagpur (Bombay )
2 Awasthi,Shri Jagdish Bilhaur (Uttar Pradesh )
3 Banerjee,Shri S.M. Kanpur (Uttar Pradesh )
4 Bharucha,Shri Naushir Cursetji East Khandesh (Bombay )
5 Deo,Shri Laxmi Narayan Bhanja Keonjhar-ST (Odisha )
6 Dharmalingam,Shri R. Tiruvannamalai (Madras )
7 Easwaran Iyer,Shri S. Trivandrum (Kerala )
8 Hoover,Shri Hynniewta Autonomous District-ST (Assam )
9 Kamble,Shri Bapu Chandrasen Kopargaon-SC (Bombay )
10 Karni Singh,Dr.Maharaja Bikaner Bikaner (Rajasthan )
11 Krishnaswami,Dr. A. Chengleput (Madras )
12 Mahendra Pratap,Raja Mathura (Uttar Pradesh )
13 Masani,Shri M.R. Ranchi East-ST (Bihar )
14 Parmar,Shri Karsandas Ukabhai Ahmedabad-SC (Bombay )
15 Patnaik,Shri Uma Charan Ganjam (Odisha )
16 Pocker,Shri B. Manjeri (Kerala )
17 Ramgarib,Shri Basti-SC (Uttar Pradesh )
18 Roy,Shri Biren Calcutta South West (West Bengal )
19 Saksena,Shri Shibbanlal Maharajganj (Uttar Pradesh )
20 Sharma,Shri Harish Chandra Jaipur (Rajasthan )
21 Shastri,Shri Prakash Vir Gurgaon (Punjab )
22 Singh,Shri Kamal Buxar (Bihar )
23 Singh,Capt. H.H. Maharawal Raghunath Barmer (Rajasthan )
24 Sivaraj,Shri N. Chingleput-SC (Madras )
25 Sugandhi,Shri Murigappa Siddappa Bijapur North (Mysore )
Sl. No. Name of Member Party Name Constituency & State
1 Aney,Dr. Madhav Shrihari Ind. Nagpur (Bombay )
2 Awasthi,Shri Jagdish Ind. Bilhaur (Uttar Pradesh )
3 Banerjee,Shri S.M. Ind. Kanpur (Uttar Pradesh )
4 Bharucha,Shri Naushir Cursetji Ind. East Khandesh (Bombay )
5 Deo,Shri Laxmi Narayan Bhanja Ind. Keonjhar-ST (Odisha )
6 Dharmalingam,Shri R. Ind. Tiruvannamalai (Madras )
7 Easwaran Iyer,Shri S. Ind. Trivandrum (Kerala )
8 Hoover,Shri Hynniewta Ind. Autonomous District-ST (Assam )
9 Kamble,Shri Bapu Chandrasen Ind. Kopargaon-SC (Bombay )
10 Karni Singh,Dr.Maharaja Bikaner Ind. Bikaner (Rajasthan )
11 Krishnaswami,Dr. A. Ind. Chengleput (Madras )
12 Mahendra Pratap,Raja Ind. Mathura (Uttar Pradesh )
13 Masani,Shri M.R. Ind. Ranchi East-ST (Bihar )
14 Parmar,Shri Karsandas Ukabhai Ind. Ahmedabad-SC (Bombay )
15 Patnaik,Shri Uma Charan Ind. Ganjam (Odisha )
16 Pocker,Shri B. Ind. Manjeri (Kerala )
17 Ramgarib,Shri Ind. Basti-SC (Uttar Pradesh )
18 Roy,Shri Biren Ind. Calcutta South West (West Bengal )
19 Saksena,Shri Shibbanlal Ind. Maharajganj (Uttar Pradesh )
20 Sharma,Shri Harish Chandra Ind. Jaipur (Rajasthan )
21 Shastri,Shri Prakash Vir Ind. Gurgaon (Punjab )
22 Singh,Shri Kamal Ind. Buxar (Bihar )
23 Singh,Capt. H.H. Maharawal Raghunath Ind. Barmer (Rajasthan )
24 Sivaraj,Shri N. Ind. Chingleput-SC (Madras )
25 Sugandhi,Shri Murigappa Siddappa Ind. Bijapur North (Mysore )

राष्‍ट्रीय सूचना विज्ञान केन्‍द्र द्वारा इस साइट को तैयार और प्रस्‍तुत किया गया है।
इस वेबसाइट पर सामग्री का प्रकाशन, प्रबंधन और अनुरक्षण सॉफ्टवेयर एकक, कंप्‍यूटर (हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर) प्रबंधन शाखा, लोक सभा सचिवालय द्वारा किया जाता है।