Sixteenth Lok Sabha
Party Wise Details
Shiv Sena
Sl. No. Name of Member Constituent & State
1 Adhalrao Patil, Shri Shivaji Shirur(Maharashtra )
2 Adsul, Shri Anandrao Amravati(Maharashtra )
3 Barne,Shri Shrirang Appa Maval(Maharashtra )
4 Bhavana Gawali (Patil), Ms. Yavatmal-Washim(Maharashtra )
5 Gaikwad,Prof. Ravindra Vishwanath Osmanabad(Maharashtra )
6 Geete,Shri Anant Gangaram Raigad(Maharashtra )
7 Godse,Shri Hemant Tukaram Nashik(Maharashtra )
8 Jadhav,Shri Prataprao Buldhana(Maharashtra )
9 Jadhav,Shri Sanjay Haribhau Parbhani(Maharashtra )
10 Khaire,Shri Chandrakant Bhaurao Aurangabad(Maharashtra )
11 Kirtikar,Shri Gajanan Chandrakant Mumbai-North-West(Maharashtra )
12 Lokhande,Shri Sadashiv Kisan Shirdi(Maharashtra )
13 Raut,Shri Vinayak Bhaurao Ratnagiri-Sindhudurg(Maharashtra )
14 Sawant,Shri Arvind Ganpat Mumbai-South(Maharashtra )
15 Shewale, Shri Rahul Ramesh , Mumbai South-Central(Maharashtra )
16 Shinde,Dr. Shrikant Eknath Kalyan(Maharashtra )
17 Tumane,Shri Krupal Balaji Ramtek(Maharashtra )
18 Vichare,Shri Rajan Baburao Thane(Maharashtra )
Sl. No. Name of Member Party Name Constituency & State
1 Adhalrao Patil, Shri Shivaji SS Shirur(Maharashtra )
2 Adsul, Shri Anandrao SS Amravati(Maharashtra )
3 Barne,Shri Shrirang Appa SS Maval(Maharashtra )
4 Bhavana Gawali (Patil), Ms. SS Yavatmal-Washim(Maharashtra )
5 Gaikwad,Prof. Ravindra Vishwanath SS Osmanabad(Maharashtra )
6 Geete,Shri Anant Gangaram SS Raigad(Maharashtra )
7 Godse,Shri Hemant Tukaram SS Nashik(Maharashtra )
8 Jadhav,Shri Prataprao SS Buldhana(Maharashtra )
9 Jadhav,Shri Sanjay Haribhau SS Parbhani(Maharashtra )
10 Khaire,Shri Chandrakant Bhaurao SS Aurangabad(Maharashtra )
11 Kirtikar,Shri Gajanan Chandrakant SS Mumbai-North-West(Maharashtra )
12 Lokhande,Shri Sadashiv Kisan SS Shirdi(Maharashtra )
13 Raut,Shri Vinayak Bhaurao SS Ratnagiri-Sindhudurg(Maharashtra )
14 Sawant,Shri Arvind Ganpat SS Mumbai-South(Maharashtra )
15 Shewale, Shri Rahul Ramesh , SS Mumbai South-Central(Maharashtra )
16 Shinde,Dr. Shrikant Eknath SS Kalyan(Maharashtra )
17 Tumane,Shri Krupal Balaji SS Ramtek(Maharashtra )
18 Vichare,Shri Rajan Baburao SS Thane(Maharashtra )

राष्‍ट्रीय सूचना विज्ञान केन्‍द्र द्वारा इस साइट को तैयार और प्रस्‍तुत किया गया है।
इस वेबसाइट पर सामग्री का प्रकाशन, प्रबंधन और अनुरक्षण सॉफ्टवेयर एकक, कंप्‍यूटर (हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर) प्रबंधन शाखा, लोक सभा सचिवालय द्वारा किया जाता है।